Osobnosti našeho střediska

1945-1950

 • Bohuslav Kaufman oznámil v roce 1945 založení Junáka ve Varnsdorfu.

1968-1970

 • Jaroslav Strumhaus byl jedním ze tří skautů, kteří v roce 1968 připravovali obnovení střediska, a poté byl zástupcem vůdce střediska.
 • Ladislav Fiala byl absolvent lesní školy (skautský vzdělávací kurz) a v roce 1968 zvolen vůdcem varnsdorfských skautů. 
 • Stanislav Zajíček se také v roce 1968 podílel na obnovení střediska, a poté byl jeho organizačním a výchovným zpravodajem.
 • Alena Tučková byla výchovnou zpravodajkou dívčího kmene.  
 • Věra Půčková a Antonie Pecháčková byly vedoucími dívčích oddílů světlušek a skautek.
 • Josef Bezchleba, Miroslav Němeček, Jaroslav Galata a Vojtěch Tomčík byli významnými iniciátory obnovy skautingu ve Varnsdorfu a Horním Podluží a aktivními činovníky v téže době. 
 • Oldřich Slováček, Rikitan, byl vůdcem 1. skautského oddílu a v roce 1969 pořadatelem tábora v Mudrochově kotlině nedaleko Chřibské.

Po roce 1989

 • Karel Horyna byl zvolen vůdcem střediska v roce 1990. Významně se podílel na porevoluční obnově střediska.
 • Míla Frýba v letech 1968-1970 byl výchovným a organizačním zpravodajem, po listopadu 1989 se zasazoval o obnovu skautingu ve Varnsdorfu a zhruba od roku 1992 byl vůdcem střediska.
 • Mirek Úlehla, Dan,
 • byl jedním z iniciátorů obnovy střediska v roce 1968 a poté opět v roce 1989.  Od roku 1995 do roku 2008 byl zástupcem vedoucí střediska, podílel se na vedení 4. oddílu vlčat a skautů a do roku 2013, tedy do 82 let, se aktivně podílel na činnosti střediska a jezdil na tábory. V roce 2008 obdržel za svou dlouholetou činnost stříbrnou medaili sv. Jiří.
 • Pavel Zelenka, Balů, dlouhých 21 let (1990-2011) aktivně vedl chlapecký oddíl a v roce 1989 se podílel na obnově střediska.
 • Jiřina Heroutová-Bejrová, Kate, se podílela na polistopadové obnově skautingu v našem městě, od roku 1990 do roku 2005 vedla 7. dívčí oddíl, 1995 do roku 2008 byla vůdkyní varnsdorfského skautského střediska a dnešní doby se významně podílí na fungování střediska jako hospodářka a vedoucí 1. oddílu. V roce 2010 jí byla udělena zlatá medaile sv. Jiří.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *