22. 5. 2019

Vedení střediska

 • Romana Cupalová (Elár) – vedoucí střediska
  – telefon: 775 181 283
  – e-mail: romana.cupalova@seznam.cz
 • Lucie Ďorďová
  – telefon: 603 774 472
  – e-mail: lucie.dordova@skautka.cz

Vedoucí oddílů a zástupci

 • Petr Rybníček (Šípek) – vůdce 4. oddílu
  – telefon: 777 722 714
  – email: petr@rybnicek.cz
 • Pavel Zelenka (Balů) – zástupce vůdce 4. oddílu
  – telefon: 605 183 847
  – e-mail: pavelbalu@atlas.cz
 • Lucie Ďorďová – vůdkyně 7. dívčí oddílu Veveřice
  – telefon: 603 774 472 (STS)
  – e-mail: lucie.dordova@skautka.cz
 • Romana Cupalová (Elár) – zástupkyně vůdkyně 7. dívčího oddílu
  – telefon: 603 774 472
  – e-mail: romana.cupalova@seznam.cz
 • Jan Beneš (Prófa) – vůdce 11. oddílu (Oddíl lesní moudrosti)
  – telefon: 731 915 489 (STS)
  – e-mail: jan.benes@skaut.cz
 • Jakub Solloch (Mini) – zástupce vůdce 11. oddílu (Oddíl lesní moudrosti)
  – telefon: 736 767 487
  – e-mail: jakubsolloch@seznam.cz
tábor 2014 (zleva nahoře Lucka, Elár, Romík, Šikula, dole Milti, Prófa)